Blog about service, hospitality, travelling,  life and dreams

Welcome to the web of  professionals and hospitality where the smile is a beggining and success is our goal. Get a way to make your business work for you  and fulfill your wishes and desires. In this blog you will find education, knowledge and also entertainment with practical situations. Find your way around and make yourself comfortable. Hospitality starts with a SMILE!

Servis stôl

Travel for less, become travel ambassador.

http://www.umustsee.net/MTI9TR

Hrebienok
28.7. 2020

Letný výlet na Hrebienok, Bilíkovu chatu a vodopády – Vysoké Tatry, Slovensko

Náš letný výlet na Hrebienok. World of Linda v lete na turistickom chodníku, na Hrebienku, pri vodopádoch a Bilíkovej chate. Odporúčania a popis jednoduchého výletu do Vysokých Tatier. Z Popradu je to pohodlný 7 hodinový výlet.

Eorld of Linda - Hrebienok Slovakia
25.7. 2020

Summer trip to Hrebienok, Bilíkova chalet and The cold creek waterfalls – High Tatras Slovakia

Our summer trip to Hrebienok. World of Linda in the summer on the hiking trail, in Hrebienok, by the waterfalls and Bilík's chalet. Recommendations and description of a simple trip to the High Tatras. It is a comfortable 7 hour trip from Poprad.

World of Linda
15.7. 2020

Dostali ste komentár od hostí? Poďakujte a odpovedzte, ukážte záujem.

Ak máte dokonalý nástroj, použite ho. Karty na komentáre, tlačené alebo online, sú najlepším nástrojom, ktorý môžete mať vo svojom podnikaní zadarmo. Vaši zákazníci vám priamo hovoria, ako a čo máte robiť. Nájdite si čas a venujte pozornosť tomuto dôležitému aspektu vášho podnikania. Hostia vám dávajú s komentárom bezplatné konzultácie a spätnú väzbu. Vážte si tento názor a povedzte ĎAKUJEM. To je cesta úspechu, osobného rozvoja a dosahovania obchodných cieľov. STAROSTLIVOSŤ. Kúzelné slovo, ktoré môžete cítiť.

World of Linda
8.7. 2020

Got your guest’s comments? Thank and answer, show you CARE.

When you have a perfect tool, use it. Comment cards, printed or online, are the best tool you can have free in your business. Your customers directly telling you how and what to do. Take a time and give attention to this important aspect of your business. Guests giving you with comment free consultation and feedback. Value this opinion and say THANK YOU. This is the way of success, personal development and business goal reach. CARE. Magic word which you can feel.

Service
1.7. 2020

Zastav sa – pozoruj- počúvaj a vykonaj – STAROSTLIVOSŤ O KLIENTA

Ukážte zákazníkom starostlivosť. Začína sa to úsmevom, pozdravom a láskou. K tomu čo robíte, k tomu čo ponúkate. Keď sa zákazník cíti vítaný, vráti sa. A o to tu ide. Teraz máte šancu vrátiť vaše podnikanie tam, kde bolo pred koronou. Neváhajte a začnite. Dnes. Oplatí sa to!

Service
24.6. 2020

Stop – See – Listen and Do – CARE

Give service and love, your clients will always come back to you. Easy? Very much.Right now is time to go back to basic.

18.6. 2020

Curacao – moja februárová návšteva a prvá AirBnb skúsenosť.

Odporúčam cestu do pre Slovákov exotickej destinácie. Náklady nie sú až také vysoké ako by sa zdalo na prvý pohľad. Splňte si sen o Karibiku. Z Viedne cez Amsterdam sú lacné lety a je to pohodlných 9 hodín k úžasnému dobrodružstvu. Pracovať online sa dá na ostrove skoro všade, jedlá sú výborné a biele pláže nádherné.

10.6. 2020

My visit of Curacao in February – First AirBnb experience

Visit Curacao any time of the year. AirBnb is a very good choice. Have a look what a great experience we had. Pictures, what to do, beaches and all informations you need.

23.5. 2020

Reason to hire the ex seaman for your business on land

There is many reasons why to hire a new person to your business. But why to hire the ex seaman is a BIG reason. All qualification, business orientation and loyalty you find in one person. Give an opportunity and you will see is worthed.

10.5. 2020

Support local hospitality

After pandemic Covid 19 all hospitality and service business needs a bust. Is up to all of us to help economy and local producers to keep going again. They all need our money, help and love. We will get it back in quality. Supporting customer service and provide amazing feelings will pay off. Professionals are professionals.

  • How to get a dream job – FREE ebook

    Get to know the basic about dream job and how to get there. Is more easier than you think. GO for it!!!!!

  • See me in Facebook
  • Nejnovější články
  • Marketing online – HELP
  • Need extra money?