Profesionáli - World of Linda

Profesionáli sa nerodia, ale študujú, učia sa a pozorujú.

Ak chcete byť najlepší – profesionál vo svojej práci, nejaký čas to trvá. Po ukončení školy je potrebné získať prax a odbornosť. Pozorovanie je tiež zahrnuté. Je to celoživotný proces. Na ceste je vždy niečo nové, niečo čo sa treba naučiť. Moderný spôsob a internet pomáhajú byť flexibilnými, otvorenými inováciám a mať kontrolu nad tým, na čom pracujete. Jeden univerzitný profesor povedal svojim študentom, že nie je dôležité vedieť všetko. Dôležité je vedieť, kde nájdete to, čo neviete. Profesionál vždy nájde cestu.

Wikipédia:

Profesionál je odborník na určitú oblasť vedenia alebo ľudskej činnosti. Pod pojmom profesionál v (určitom) danom odbore možno rozumieť tiež človeka, ktorý sa danou činnosťou živí, tvorí hlavnú náplň jeho zamestnania, alebo inak, človek ktorý za danú činnosť poberá honorár a je pre svoju činnosť kvalifikovaný (odborným vzdelaním, praxou, skúsenosťami a pod.).

Profesionáli na mori patria do osobitnej kategórie. To sú ľudia, ktorí museli uspieť na súši, potom zmenili prostredie a učili sa. Takto sa stali kým sú. Odborníci z výletných lodí musia zvládnuť nielen vzdelávanie, prax a prácu, ale aj postupy súvisiace s bezpečnosťou. Každý odborník na mori je nielen odborníkom na prácu, ale má na palube aj dôležité bezpečnostné povinnosti. Preto musí každá posádka absolvovať špeciálny bezpečnostný a lekársky výcvik. Záverečná skúška a certifikácia je nevyhnutnosťou a je štandardná. Posádka musí byť tiež fyzicky spôsobilá na prácu. Pozície na výletnej lodi sú rôzne, ale základný výcvik je rovnaký.

Väčšina odborníkov na výletných lodiach svoju prácu miluje. Milujú svoju kariéru a radi by robili to, na čo boli vyškolení, pre čo sa rozhodli. V súčasnosti väčšina námorných odborníkov pracuje na súši na dostupných pozíciách. Znovu otvorené reštaurácie, obchody a telefónne centrá sú plné pracovníkov, ktorí sú bývalými členmi posádky výletných lodí a museli prijať akúkoľvek prácu, aby uspokojili potreby svojich rodín. Manažéri sa stali čašníkmi, čašníci farmármi a niektorí dokonca prácu nezískali.

Keď sa plavby znova otvoria, bude veľmi potrebné, aby sa ľudia, ktorí majú vzdelanie a výcvik vrátili na svoje miesto. Môže sa stať, že niektorí z týchto odborníkov sa jednoducho rozhodnú zostať doma a robiť niečo iné. Z mnohých dôvodov nebudú pokračovať v práci na lodi. Už si otvorili svoje súkromné podniky alebo pracujú pre korporácie, ktoré sa o nich starali už niekoľko mesiacov.

Lodné spoločnosti v poslednej dobe prevzali veľa zodpovednosti za svoju posádku na palube, repatriovali ich späť domov k svojim rodinám. Keďže posádka pracuje na zmluvy, čoskoro bude povolaná a spoločnosti opäť poskytnú príležitosť, ktorá bola zastavená na niekoľko posledných mesiacov. Proces prijímania zamestnancov sa začne znova a mnoho rodín bude pociťovať rozdiel v ich príjmoch a živote. Synovia, dcéry, matky a otcovia opúšťajú svoju rodinu, aby sa vrátili do inej rodiny – k tej pracujúcej, kde sa všetky tímy navzájom podporujú a starajú o svojich zákazníkov.

Pracovný trh odborníkov sa práve mení. Niektorí stále pracujú a mali šťastie, že si udržali svoje pozície, iní museli zmeniť odvetvie a prijať prácu tam, kde začínajú od nuly. Niektorí si založili vlastnú spoločnosť alebo firmu, aby vytvorili niečo nové. Personálne oddelenia majú teraz ťažkú situáciu, majú príliš veľa uchádzačov na jedno voľné miesto. Rozhodnutia nie sú ľahké. Nakoniec – iba osoba, ktorá je v tejto situácii, vie, čo má robiť.

Pre všetkých odborníkov je dôležitá iba jedna vec – robiť to, čo milujú a starať sa o svoju rodinu. Toto je hlavný cieľ v týchto dňoch. Staňme sa všetci lepšími, viac ľudskými. Je tu vždy nádej na lepší zajtrajšok, v ktorom budú opäť všetci potrební.

Hospitality expert willing to help you to reach your goals. Author of eBook about service and hospitality From Zero to Hero and How to get a dream job. More on
Komentáře

Přidat komentář

Your email address will not be published.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.